Începând cu anul școlar 2022-2023, școala noastră implementează proiectul PNRAS – Școala Gimnazială Breasta, finanțat din fonduri europene, componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Scopul acestui proiect este de a reduce rata de abandon școlar și de a îmbunătăți rezultatele elevilor la examenul de Evaluare Națională, vizându-se o pondere crescută a mediilor peste 6,00 la acest examen.

Pentru a realiza acest obiectiv, școala organizează următoarele activități:

  • furnizarea de cursuri de educație remedială la Limba și literatura română și la Matematică;
  • dezvoltarea și aplicarea unui program de Consiliere psihologică și Orientare școlară și profesională;
  • desfășurarea unor acțiuni de educație non-formală și dezvoltare personală în cadrul taberelor anuale;
  • echiparea a două săli de clasă cu tehnologie digitală (tablă inteligentă, laptop, chromebook, stație de încărcare etc.), în scopul creșterii atractivității și interactivității procesului de învățare.

În sprijinul acestor activități, școala a achiziționat câte un trening pentru fiecare elev participant în proiect și a asigurat fiecăruia câte o masă caldă într-o zi din săptămână. Receptivitatea și implicarea elevilor este pozitivă, iar rezultatele obținute anul trecut la examenul de Evaluare Națională confirmă această realitate îmbucurătoare, întărită și de fotografiile aici prezentate.

Pentru buna implementare a acestui proiect, cadrele didactice de la gimnaziu au parcurs și absolvit două cursuri de formare profesională, și anume:

1) TIC, pas spre un învățământ sustenabil – conceptul SMART în procesul de predare-învațare-evaluare și organizare (15 credite);

2) Utilizarea TIC în realizarea obiectivelor fundamentale ale școlii și combaterea abandonului școlar (17 credite).

Proiectul PNRAS – Școala Gimnazială Breasta se dovedește a fi o inițiativă importantă care va schimba în mod semnificativ în bine procesul instructiv-educativ din școala noastră.