Școala Gimnazială Breasta a fost înființată în anul 1859, suportând transformări de-a lungul timpului, atât ca durată, cât și ca formă de învățământ.  Începând cu anul școlar 1928-1929 ia ființă Școala Generală și o Școală Profesională Horticolă cu durata de trei ani. În 1960 se instituie învățământul obligatoriu de  opt ani, iar în anul 1968 școala funcționează cu clasele I-X. De astfel, Școala Breasta s-a numărat printre primele școli din mediul rural ale județului nostru, care a funcționat cu clasele I-X. În perioada 1985-1992 în această unitate de învățământ au funcționat și clase de seral.

În prezent, școala este apreciată de comunitatea locală, având o cultură organizațională coerentă, perfecționată în timp, în mod deosebit în ultima perioadă când s-au aplicat strategiile și principiile  reformei.

Școala Gimnazială Breasta are personalitate juridică, având arondate următoarele structuri:

  • Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Breasta
  • Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Breasta
  • Școala Primară Valea Lungului
  • Grădinița Valea Lungului
  • Grădinița Obedin

 

VIZIUNEA

„Şcoala noastrǎ va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi pentru a le permite un start bun în competiţia numită viaţă, o adaptare rapidă şi eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.”

 

MISIUNEA

Școala Gimnazială Breasta își asumă misiunea de a cultiva copiilor entuziasmul de a învăța, libertatea de exprimare și mișcare, spiritul de inițiativă și competiție, dorința de afirmare, curiozitatea academică și principialitatea. Prin activitatea pe care o desfășurăm, școala îmbrățișează diversitatea și multiculturalitatea, servește și promovează comunitatea locală, respectă parametrii sociali și perpetuează, prin educație, valori ca toleranța, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor.

Școala Gimnazială Breasta promovează atât la învățământul preprimar, cât și la cel primar și gimnazial cultura dezvoltării personale, fizice și morale, cultura atitudinii proactive și participative, cultura integrării  în diversitate, a egalității șanselor și a globalizării, în condiții de respect al identității.